Förstå ditt recept

Glasögonreceptet kan verka komplicerat för vissa, men det är faktiskt ganska enkelt! Nedanför ser du ett standardformulär för angivelse av styrka på glasögon. Om du har fält som är tomma, har värdet 0 eller NONE, ska du inte fylla i värden i detta fält vid beställning. Receptet/styrkan är indelad i höger öga (OD) och vänster öga (OS). OD är den latinska förkortningen för oculus dextra (höger öga), och OS är förkortat oculus sinstra (vänster öga).

 • SPH

  Din styrka, plus (+) eller minus (-).
 • CYL

  Anger mängden skeva hornhinnor.
 • AXIS

  Anger riktningen på skeva hornhinnor.
 • PD

  Ditt pupillavstånd (t.ex. 63 eller 32/31).
 • ADD

  Lästillägg för att se på nära håll.


Läs mer om de olika benämningarna här!

 

Brilleseddel eksempel 1

Klassisk vertikal struktur av glasögonordern med en kolumn för höger öga och en för vänster öga. Höger öga anges alltid först från vänster.

Klassisk horisontal struktur av glasögonordern med en rad för höger öga och en för vänster öga. Höger öga står alltid angivit överst.

Elise Dalby collection

Horisontal struktur av glasögonordern, med användning av symboler för de olika värdena. Se förklaring för dessa värden längre upp på denna sidan, eller fullständig förklaring nederst på sidan.

 

Sphere/Sfär (Sph):

anger graden av långsynthet + (hypermetropi - du ser sämre på nära håll) eller närsynthet (myopi . Du ser sämre på långt håll).

Cylinder (Cyl):

anger graden av skev hornhinna (brytningsfel). Detta berättar hur mycket svagare det ena snittet i glaset ska vara för att korrigera skevheten. Om man inte har skev hornhinna lämnar man denna tom, 0 värde eller "värde" NONE.

Axis/Axel (AXE):

förekommer bara om det är ett värde i Cylinder (CYL) rutan d.v.s. här anges riktiningen som indikerar styrkan på den cylindriska linsen i ett område från 0 till 180 grader.

Addition (ADD):

ADD, eller åldersseende. Man ser sämre på nära håll och har problem med att läsa liten text. Det läggs en extra styrka i den nedre delen av en multifokal lins (progressiva eller bifokala).

Pupilldistans (PD):

Receptet ska också ange avståndet mellan glasens optiska centrum PD (Pupillary Distance). Avståndet uppges i millimeter. Avståndet anges antingen i ett värde i ett recept (t.ex. 63), eller som två värden, ett för långt avstånd och ett för nära avstånd.

Visus (VIS)

Inte relevanta värden för slipning av glas! Visus är ögats upplösningskapacitet. Har man rätt glas kommer man att få maximal skärpa. Hur bra synskärpa man har är individuellt och det är styrkan i glaset som påverkar synskärpan inte vilket glas man har. Till exempel, för att få ett körkort är visuskravet 0,5. Det vill säga att man ska kunna läsa en registreringsskylt på 20 meters avstånd.

Prisme (PRS):

Om du har värden i detta fält måste du kontakta oss innan du beställer. Anger eventuella samsynsfel, om höger och vänster öga inte är samkörda.

Base (BAS):

Anger i vilken riktning prisman är satt.

Om du har andra upplysningar på ett glasögonrecept – är detta värden vi inte behöver för att slipa glasen.


Se några av våra utvalda glasögon under:

briller alle
 1. FastFrameTEST
  eXo
  FastFrameTEST
  Regular Price 595:- Från endast 495:-
 2. Mace
  EO Selection
  Mace
  Från endast 795:-
 3. Cassia
  EO Selection
  Cassia
  Från endast 595:-
 4. Cardamom
  EO Selection
  Cardamom
  Från endast 595:-
 5. Javitri
  EO Selection
  Javitri
  Från endast 995:-
 6. Pippali
  EO Selection
  Pippali
  Från endast 995:-
 7. Kasoori
  EO Selection
  Kasoori
  Från endast 995:-
 8. Nutmeg
  EO Selection
  Nutmeg
  Från endast 995:-
 9. Nimboo
  EO Selection
  Nimboo
  Från endast 995:-
 10. Mirch
  EO Selection
  Mirch
  Från endast 995:-
 11. Mangai
  EO Selection
  Mangai
  Från endast 795:-
 12. Coriander
  EO Selection
  Coriander
  Från endast 395:-

Se alla våra glasögon!