Hos ExtraOptical har du full ångerrätt inom 30 dagar från det att du mottagit glasögonen.

Om du beställde nya glasögon efter att ha gjort ett nytt syntest, kan glasögonen kännas fel i början. Vi föreslår att du ger synen en vecka innan du drar slutsatsen att styrkan är fel.

Om du beställt glasögonen från ett gammalt glasögonrecept kan din syn ha förändrats. Vi rekommenderar att du går till en optiker och kontrollerar glasen och ditt glasögonrecept.

Alla kunder mottar ångerrättsformulär som bifogad fil till e-postmeddelandet som bekräftar att beställningen har skickats.